• email kobikor
  • LinkedIn - kobikor
  • Instagram - kobikor
  • Twitter - kobikor
©2004-2020 kobi kor. All rights reserved
MediGuide, St Jude Medical Company

TCT conference, design and production management, Cathlab demo Photo: kobi kor